İlkelerimiz

  • Çalışanlarımızın gelişimini sahiplenmek ve onları yönlendirmek,
  • Kazova Enerji’ye bilgi birikimi yüksek, aldığı tüm görevleri başarıyla sonuçlandırmayı hedefleyen, gelişim ve yenilikleri benimsemiş, öncü ve tecrübesi ile üstün performans davranışı sergileyecek kişileri kazandırmak,
  • Sorumluluklarından zevk alan, işini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, üretken çalışanların hâkim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak,
  • Yüksek potansiyelli çalışanlarımızın, hedeflerine ulaşmaları için gerekli ortam ve olanaklar yaratmak,
  • Çalışanlarımızın, hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik, her düzey için farklı içeriklerde hazırlanan eğitim programları ile organizasyona sağladıkları katma değeri arttırmak…

Değerlerimiz

  • En önemli sermayemiz çalışanlarımızdır ve onların gelişimine yatırım yapmak önceliğimizdir.
  • Takım Çalışmasına inanır ve bundan ödün vermeyiz. Herkes takımın bir parçasıdır ve Kazova Enerji içindeki sinerjiyi arttırmakla sorumludur.
  • Kurumsal sorumluluk kapsamında tüm ilişkilerimizde yasalara, etik kurallara daima uyarız ve gelecek kuşaklara olan sorumluluklarımızı yerine getirmenin verdiği bilinçle bunlardan asla taviz vermeyiz.
  • Yaptığımız tüm çalışmalar iç ve dış müşterilerimizin tatminine yöneliktir. Bu nedenle, sunduğumuz her türlü ürün ve hizmette müşteri ihtiyaç ve beklentilerine odaklanırız.
  • Elde ettiğimiz başarının ve gururun, tüm ekip üyelerince paylaşılması bizim için esastır.

Genel İş Başvurusu